TRANG CHỦ|GIỚI THIỆU|TIN TỨC| KINH NGHIỆM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1. Về người mua hàng

Khách hàng cung cấp thông tin họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ mua hàng và loại sản phẩm mua hàng. Điều này sẽ giúp chúng tôi liên lạc lại chốt đơn hàng cho bạn và gửi hàng cho bạn một cách nhanh chóng và chính xác.
Khách hàng được định nghĩa là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.

4. Thời gian lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

2. Về giao dịch và giá cả

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch trên website. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào website, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.